Việt Nam: bỏ hộ khẩu nhưng lại “đòi xác nhận cư trú”!

by Vy Trần

Từ ngày 1-1-2023, Việt Nam chánh thức sổ hộ khẩu tồn tại từ sau tháng 4-1975. Thay vào đó là căn cước công dân có gắn chíp liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thế nhưng, thói quen “không tin người, chỉ tin giấy tờ” đã ăn sâu vào tận xương tủy của nhiều cơ quan hành chánh. Hiện nay, rất nhiều cơ sở hành chánh đòi người dân phải có giấy “xác nhận cư trú”, một thứ gấy vô nghĩa! Song để có cái giấy nầy, người dân phải vô cùng cực nhọc, mất công!

Các loại hồ sơ đi học, xin việc làm, xin định mức điện nước, xác nhận độc thân, làm thủ tục khai tử…trước đây chỉ cần chìa ra sổ hộ khẩu là xong. Nay phải đi xin “xác nhận cư trú”! Lý do của các cơ quan công quyền là “dữ liệu quốc gia chưa cập nhật”. Bó tay!

Hiện đã có khá nhiều ý kiến nên giữ lại sổ hộ khẩu cho tới khi cơ sở dữ liệu quốc gia được thông suốt!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights