Dân cư Garden Grove được thành phố giúp tiền để sửa nhà

by TYTNT


Thành Phố Garden Grove hiện đang có chương trình sửa chữa nhà để hỗ trợ cư dân Garden Grove có thu nhập thấp hội đủ tiêu chuẩn nhận được số tiền lên tới $5,000 để sửa chữa nhà.  Khoản tiền hỗ trợ này sẽ không cần phải hoàn trả lại cho Thành phố. 

Đơn sẽ được nhận từ ngày Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022, và đóng vào ngày Thứ Năm, 19 tháng Giêng năm 2023 lúc 4:00 giờ chiều. Xin xem thông tin tại apply.ggcity.org.

Những sửa chữa bên ngoài và bên trong nhà được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn trong vòng: thay thế cửa sổ, sửa chữa điện, kiểm soát côn trùng gây hại, sơn nội thất và ngoại thất, sửa chữa hệ thống ống nước, thay lò sưởi (HVAC), và lối đi dành chongười khuyết tật, cũng như sửa chữa những vi phạm an toàn trong nhà.  

Cư dân sống tại Garden Grove muốn ghi danh vào chương trình yêu cầu trả trước $500 trên dự án muốn sửa chữa. Nếu việc sửa nhà hơn $5,000 không được phê duyệt.

Cư dân hội đủ điều kiện cho Chương Trình Sửa Chữa Nhà cũng cần đáp ứng tất cả các yêu cầu về thu nhập và điền đơn đăng ký chương trình. Chương trình sẽ được trao cho khoảng 10 đơn hội đủ điều kiện, và được chọn thông qua một cuộc bốc thăm xổ số (blind raffle).

Để nộp đơn cho chương trình sữa chữa mái nhà, xin mời xem thông tin tại ggcity.org/re-roof-loan-program.

Để biết thêm tài liệu về chương trình trợ giúp này của Thành phố, xem tại trang ggcity.org/home-repair-program hoặc liên lạc ông Timothy Throne tại (714) 741-5144 hoặc gởi email về timothyt@ggcity.org.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights